اعلام آمادگی برگزاری کنگره گیاهپزشکی ایران
13 خرداد 1393

قابل توجه همکاران، محققین و مسئولین محترم مراکز و سازمانهای علمی و تحقیقاتی متقاضی برگزاری کنگره

 با سلام و احترام با توجه به مصوبه کمیته هماهنگی کنگره گیاهپزشکی  مورخ 12/3/1393مقرر گردید:

1 –با توجه به پتانسیل های کنگره گیاهپزشکی ، قدمت آن و بررسی های اولیه صورت پذیرفته ،مقرر گردید در اسرع وقت جهت بین المللی نمودن کنگره اقدام گردد.

2 – جهت برگزاری منسجم کنگره در سالهای آتی و با توجه به اینکه این کنگره هر دو سال یکبار در شهریور ماه برگزار میگردد و متقاضیان حدود 2000 نفر می باشند که مسلماٌ در سالهای آتی با انسجام بیشتر کنگره تعداد بمراتب بیشتری  شرکت کننده را پذیرا خواهد شد، مقرر شد از مراکز و ارگانهای متقاضی برگزاری کنگره درخواست گردد  تا فرم مربوطه را تکمیل و حداکثر تا مورخ 25/5/93 از طریق  رایانامه (ایمیل)  ippc@ut.ac.ir به کنگره ارسال نمایند بنحوی که پس از بررسی ترجیحاً در جلسه اختتامیه کنگره میزبان دوره بعد معرفی گردد.

دبیر علمی کنگره

دکتر حشمت اله امینیان 13/3/1393

فرم اعلام آمادگی برگزاری کنگره گیاهپزشکی ایران