دریاچه ارومیه قربانی بی توجهی ها
21 مرداد 1393

بمناسبت برگزاری کنگره گیاه پزشکی و آشنایی  کاربران محترم و محققین گرامی بر آن شدیم که قدری در مورد یک معضل عظیم منطقه ای و ملی اطلاع رسانی گردد. بدینجهت از دانشجوی علاقمند سرکار خانم نظام آبادی درخواست نمودم تا برخی مطالب را جمع آوری نمودند و در سایت جهت اطلاع رسانی قرار میگیرد که در اینجا از پیگیری ایشان سپاسگزاری میشود.ضمنا بهمین مناسبت از جناب آقای دکتر کلانتری در خواست  و دعوت گردید تا در روز افتتاحیه کنگره گزارش مدونی را خدمت محققین گرامی ارائه نمایند. در روز افتتاحیه ایشان مطالبی را ارائه نمودند و باید منتظر ماند تا چه میزان تدابیر اتخاذ شده عملیاتی شده و موثر واقع خواهد شد، واقعیت تلخ اینست که متاسفانه با تعلل های چند ساله اخیر امیدی به نجات این بیمار در حال احتزار نیست  دریاچه ای که از سوء عملکرد ما باین بیماری مبتلا گردید و آثار حیات آنقدر کمرنگ است که بعضی ها حکم مرگ  دریاچه را صادر کرده اند و بعضی ها کور سوئی از حیات را حس میکنند که امید های کمرنگی را رقم میزند زمانهای مفیدی را از دست داده و میدهیم و با این روند نهایتا در خاطرات خود باید عظمت دریاچه را مرور نماییم.دریاچه ای که اگر بمیرد فقدان نعماتش از یک سو، ولی اثرات سوء جنازه این بیمار سالهای سال و فرسنگ ها  فرسنگ از محیط خود را با تنش مواجه میسازد ،در این مورد واژه "بحران" بسیار  مناسبتر و گویاتر از تنش خواهد بود.

در صورتیکه اطلاعات مدون و مستدلی در مورد دریاچه  دارید ارسال نموده تا در سایت قرار گیرد.

با تشکر       دکتر حشمت اله امینیان

لطفا مطالعه فرمایید.

http://urmugoli.blogfa.com/cat-2.aspx

مصاحبه

آخرین اخبار دریاچه ارومیه