برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنگره

عضو انجمن های علمی

قبل از
1393-03-31

1,280,000

ریال

115

یورو
بعد از
1393-03-31

1,720,000

ریال

160

یورو
جهت ثبت نام کلیه اساتید، محققین، کارشناسان و علاقمندان به این تخصص که عضویت یکی از انجمن های علمی و رسمی کشور را دارند. ارسال مدرک عضویت در انجمن در زمان ثبت نام

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1393-03-31

650,000

ریال

60

یورو
بعد از
1393-03-31

880,000

ریال

80

یورو
جهت ثبت نام کلیه دانشجویان دانشگاهها که عضویت یکی از انجمن های علمی و رسمی کشور را دارند.ارسال گواهی عضویت انجمن علمی و همچنین ارسال گواهی دانشجو بودن معتبر در زمان ثبت نام

دانشجویان

قبل از
1393-03-31

1,100,000

ریال

100

یورو
بعد از
1393-03-31

1,480,000

ریال

135

یورو
گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر آموزش دانشکده در محدوده تاریخ ثبت نام

غیره

قبل از
1393-03-31

2,000,000

ریال

185

یورو
بعد از
1393-03-31

2,700,000

ریال

250

یورو
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.