از علاقمندان به شرکت در کنگره درخواست می‌شود با مراجعه به سایت http://ippc.ut.ac.ir ، پس از عضویت در سامانه از طریق لینک نشان داده شده در تصویر زیر ، فرم شرکت در کنگره را تکمیل و با توجه به مقاطع زمانی اعلام شده نسبت به پرداخت هزینه و ارسال فیش پرداختی آن اقدام نمایند


حق ثبت نام شرکت در کنگره بشرح جدول ذیل می‌باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد هر مرحله نسبت به مرحله ماقبل ،افزایش حدود 35 در صدی را نشان می‌دهد. لذا درخواست می‌گردد نسبت به ثبت نام در مقاطع زمانی اولیه اقدام نموده و از این طریق برنامه ریزان را یاری نمایید.

جدول- 1-  مقاطع زمانی ثبت نام و هزینه آن (ریال) با توجه به شرایط متقاضیان

 

ثبت نام زود هنگام

(92/12/08 لغایت 93/01/05)

ثبت نام بموقع

93/01/06 لغایت 93/02/15)

ثبت نام با تاخیر

(93/02/16 لغایت 93/3/31)

ثبت نام خارج از موعد**

(93/04/01 لغایت 93/06/03)

اعضای انجمن‌ها

(با و یا بدون مقاله)

*

700000 ریال

85 EUR(ON DESK)

950000 ریال

115 EUR(ON DESK)

1280000 ریال

160 EUR(ON DESK)

(عدم امکان ارسال مقاله)

 

1720000 ریال

 

دانشجویان عضو انجمن‌ها

(با و یا بدون مقاله)

*

350000 ریال

45 EUR(ON DESK)

480000 ریال

60 EUR(ON DESK)

650000 ریال

80 EUR(0N DESK)

(عدم امکان ارسال مقاله)

 

880000 ریال

 

دانشجویان غیر عضو انجمن‌ها

(با و یا بدون مقاله)

*

600000 ریال

75 EUR(ON DESK)

800000 ریال

100 EUR(ON DESK)

1100000 ریال

135 EUR(ON DESK)

(عدم امکان ارسال مقاله)

1480000 ریال

 

عضویت آزاد (سایر)

(با و یا بدون مقاله)

1100000 ریال

135 EUR(ON DESK)

1500000 ریال

185 EUR(ON DESK)

2000000 ریال

250 EUR(ON DESK)

(عدم امکان ارسال مقاله)

2700000 ریال
 

*افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات دانشجویی یا اعضای انجمن های علمی در هزینه‌ی ثبت نام کنگره هستند، لازم است گواهی دانشجویی ممهور به مهر آموزش دانشکده مربوطه یا مدرک مبنی بر عضویت خود در انجمن های علمی را از طریق صفحه شخصی خود ارسال نمایند.

**با توجه به امکانات محل برگزاری، از طریق اطلاعیه در سایت کنگره اعلام می‌گردد، که در صورت فراهم شدن امکانات نرخ افزایش هزینه حاکم بر جدول را خواهد داشت. ضمنا برگزار کنندگان کنگره تعهدی برای در اختیار قرار دادن امکانات  مشابه سایر ثبت نام کنندگان را ندارند .

توجه: اسکن کارت دانشجویی و یا سایر مدارک به جز گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر آموزش دانشکده مورد قبول نمی باشد.

توجه: افرادی که نوع عضویت دانشجویان عضو انجمن های علمی را انتخاب نموده اند می بایست سند تأییدیه هر دو نوع عضویت (گواهی اشتغال به تحصیل و سند تأییدیه عضویت در انجمن های علمی) را به صورت یک فایل بارگزاری نمایند.

توجه: اعضای محترم هیئت علمی و یا انجمن های علمی دانشگاه ها مشمول تخفیف انجمن های علمی نمی باشند و تنها افراد عضو انجمن های علمی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مشمول تخفیف این نوع ثبت نام هستند.

 

افرادی که غذا و اسکان رزرو نکرده باشند در زمان حضور اسکان و غذا در صورت بودن بصورت نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.

 توجه: ملاک محاسبه هزینه شرکت در کنگره ، تاریخ ثبت نام اولیه در سایت و  پرداخت فیش واریزی قابل تأیید است و چنانچه متقاضی پس از صدور صورتحساب ، هزینه آن را تا انتهای بازه تعیین شده پرداخت ننماید موظف است هزینه شرکت در کنگره را طبق بازه جدید پرداخت نماید.

هر ثبت نام کننده می تواند دو مقاله به عنوان نگارنده اول بدون هزینه اضافه ارسال نماید. برای ارسال بیش از دو مقاله (به عنوان نگارنده اول) و تا سقف 5 مقاله به صورت پوستر بایستی به ازای هر مقاله معادل 30 درصد حق ثبت نام علاوه بر حق ثبت نام اولیه، به حساب کنگره واریز گردد. بدیهی است حضور ثبت نام شده به عنوان نگارنده دوم به بعد در مقالات ثبت شده توسط سایر شرکت کنندگان محدودیتی ندارد.

هزینه مقالات اضافی (مقاله سوم تا پنجم) بر اساس مبلغ حق ثبت نام و نوع ثبت نام تعیین می شود و اگر ثبت نام با تاخیر صورت گرفته باشد، این میزان بر اساس هزینه ثبت نام با تاخیر در نظر گرفته می‌شود.

در مورد ثبت نام خارج از موعد ،در صورت درخواست متقاضی برای دریافت تسهیلات مشابه سایر شرکت کنندگان، در صورت وجود امکانات افزایش 35 در صدی نسبت به ثبت نام با تاخیر لحاظ گردیده است. امکانات محل برگزاری در محدوده زمانی این مرحله از طریق اطلاعیه در سایت کنگره اعلام می‌گردد.

 

ضوابط صدور گواهی شرکت در کنگره:

  • گواهی صرفا جهت افراد ثبت نام شده صادر می شود.
  • گواهی ارائه مقاله و یا پوستر و همچنین درج در مجموعه خلاصه مقالات صرفا منوط به حضور و ارائه بصورت شفاهی و یا پوستر توسط ارائه دهنده مقاله طبق برنامه اعلام شده میباشد.
  • گواهی ارائه مقاله فقط به نام شخص ارائه دهنده مقاله صادر می شود و نام سایر نویسندگان در متن این گواهی درج می گردد و برای آنها گواهی دیگری صادر نمی‌شود. در صورتیکه ارائه دهنده مقاله غیر از شخص اول مقاله باشد ثبت نام وی الزامیست.
  • برای شرکت کنندگان آزاد و بدون مقاله ، به شرط پرداخت هزینه ثبت نام، فقط گواهی شرکت در کنگره صادر می شود.

نکته مهم: در صورتیکه ارائه دهنده مقاله و یا پوستر بنا به دلایلی قادر به ارائه نباشد، میتواند مراتب را تا 20/05/1393 رسما از طریق رایانامه (پست الکترونیک) کنگره اعلام نموده و یکی دیگر از محققین همکار را که نام وی در لیست نویسندگان ذکر شده و در کنگره ثبت نام نموده است جهت ارائه معرفی نماید.

تغییر هزینه ثبت نام با تاخیر دقیقاً از روز های اعلام شده اعمال می شود، بنابراین حتی در صورت تمدید مهلت ارسال مقالات، شرکت کنندگان باید مبلغ حق ثبت نام با تاخیر را پرداخت نمایند. توصیه می شود تا قبل از این مهلت ثبت نام صورت گیرد تا مشمول پرداخت حق ثبت نام با تاخیر نگردند. پرداخت هزینه های حضور در کنگره صرفاً به صورت اینترنتی با استفاده از کارت‌های عضو شبکه شتاب و از طریق پایگاه کنگره قابل انجام است.

نکته: هزینه ثبت نام کنندگان مسترد نخواهد شد و پکیج کنگره نیز صرفا به ثبت نام کننده تحویل میگردد.

نکته :جهت تهیه تصاویر مدارک مورد نیاز ثبت نام شامل گواهی دانشجویی ، تصویر فیش پرداختی و... در صورت عدم دسترسی به اسکنر، تصاویر دیجیتال تهیه شده از کارت دانشجویی با استفاده از تلفن همراه یا دوربین که وضوح مناسبی داشته باشند نیز قابل ارسال هستند. بلحاظ احتمال کیفیت نامطلوب مدارک ارسال شده لازم است در زمان حضور در کنگره اصل مدارک را همراه داشته باشند.

 

 برگزار کنندگان کنگره از پذیرش و ارائه خدمات به افراد ثبت نام نشده معذور اند.

به افراد ثبت نام شده خدمات ذیل ارائه می‌گردد:

1- امکان حضور درکلیه جلسات ارائه مقالات

2- در اختیار قرار دادن لوح خلاصه مقالات و پکیج کنگره

3- پذیرایی میان وعده

4- استفاده از تسهیلات تردد وسایل نقلیه و سایر تسهیلات کنگره

5- استفاده از اتوبوس از ترمینال و فرودگاه جهت انتقال مهمانان به دانشگاه برای جمعه 31/05/1393 عصر و صبح شنبه 01/06/1393 در ساعات مقرر

6- استفاده از سیستم وایرلس جهت ارتباطات اینترنتی

7- شرکت در بازدید از مناطق دیدنی در ایام کنفرانس بر طبق ضوابط کنگره

 

 امکانات اسکان در محل کنگره:

امکانات اسکان و خدمات‌رسانی به صورت خوابگاه دانشجویی مجردی مکفی و تنها در اختیار ثبت نام کنندگان محترم قرار خواهد گرفت. اسکان در خوابگاه دانشجویی با امکانات مناسب.

1- پیش بینی هتل برای شرکت کنندگان با 30 درصد تخفیف

توجه: نشانی هتل ها و هزینه اقامت از طریق اطلاعیه های بعدی متعاقباً اعلام می گردد.

2- استفاده از سه وعده غذا.

3 - مسئولین محترم و فعال در دانشگاه ارومیه جهت فراهم نمودن تسهیلات اسکان متاهلی در تلاشند ،که در صورت قطعی شدن از طریق اطلاعیه اعلام میگردد.

توجه: در صورت عدم ثبت نام و رزرو غذا و محل اسکان ،ارائه خدمات فوق با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.

چگونگی عضویت و نحوه واریز هزینه ها

برای تسریع در صدور کارت و .. لازم است در موقع ثبت نام نسبت به آپلود فایل عکس نیز اقدام گردد. ضمنا در موقع ثبت نام لازم است نوع عضویت خود را حتما مشخص فرمائید.

توجه: ثبت نام در سایت به منزله ثبت نام در کنگره نخواهد بود.

  • پس از ورود به سامانه از طریق فرم شرکت در کنگره نوع عضویت خود را مشخص کرده و کلید ذخیره را بزنید.

 

  • پس از مشاهده پیغام زیر بر روی صدور صورت حساب و پرداخت هزینه کلیک کنید.

  • سپس مشخصات صورت حساب خود را مشاهده خواهید کرد. پس از واریز هزینه ثبت نام به حساب جاری 60668 به نام انجمن حشره‌شناسی ایران نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی (تهران) کد3420، و یا از طریق خودپردازهای شبکه شتاب به کارت شماره 5444 9166 5399 6273 نزد بانک تجارت یا حساب شبا به شماره IR070180000000000342060668 و اسکن فیش پرداختی و یا رسید عابر بانک بر روی ادامه صدور صورتحساب کلیک کنید.
  • فایل تصویر فیش پرداختی و یا رسید عابر بانک  را انتخاب کرده و بر روی ادامه صدور صورتحساب کلیک کنید.